28 okt | Training

Re-integratie

Inzicht in hoe het nu werkelijk met de medewerker gaat

Binnen een  bedrijf kennen we allemaal die collega die al langere tijd niet op zijn werkplek is, iedereen vraagt zich af hoe het met hem of haar gaat en de leidinggevende of u als directie vindt dat u geen grip op het verzuim hebt.

Inzicht en grip op de zaak.

Om inzicht te krijgen over hoe het nu werkelijk gaat met uw medewerker en grip en controle te krijgen op het herstel van uw medewerker biedt Art Of Life het volgende.

Wij hebben de mogelijkheid om uw medewerker te begeleiden in een persoonlijk traject en op die manier in te gaan op wat speelt en  de persoonlijke vraag van de medewerker zelf.

Dit tezamen met de al lopende integratie inspanning geeft een duidelijke versnelling en verbetering aan het re-integratie traject, hierdoor komt uw medewerker vaak sneller maar zeker beter tot de afsluiting van zijn re-integratie periode.

Onze begeleiding stopt niet op het moment als uw medewerker weer aan het werk is, maar biedt ook een op maat aangepaste nazorg.

Het is een gegeven dat de ziekmelding vaak niet alleen veroorzaakt wordt door het werk maar dat er buiten het werk van alles speelt dat geeft dat de medewerker niet in staat is om te werken. Art Of Life Academy  zal in het traject – uiteraard op vertrouwelijke basis – ook de onderliggende problemen in beeld brengen en meenemen in het hersteltraject.

Kosten voor verzuim zijn hoog.

We hebben als Art of Life Academy aantoonbaar succes geboekt in re-integratie trajecten. De investering in dit traject is maar een fractie van de kosten die u als bedrijf heeft door afwezigheid, kosten voor vervanging of kosten van bv overwerk. Verdere argumentatie, naast het gegeven dat het fijn is voor u en de werknemer dat iedereen weer prettig aan het werk is, heeft u niet nodig om ons uit te nodigen om samen te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.